ปูนซีเมนต์ฉาบสำเร็จเสือคู่
0.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

    เสือ มอร์ตาร์ ปูนซีเมนต์สำเร็จรูป ฉาบทั่วไป

 

เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ที่มีคุณสมบัติให้กําลังอัดสูง เหมาะสําหรับงานโครงสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย อาทิ เสา คาน พื้น นอกจากนี้ยังเหมาะกับงานสาธารณูปโภค อาทิ ถนน สะพาน
 
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 มีคุณสมบัติให้กำลังอัดสูง เหมาะสำหรับงานโครงสร้าง อาทิ ฐานราก เสา คาน พื้น ของบ้านพักอาศัยและอาคารทั่วไป โครงสร้างที่ได้มีความแข็งแรง ทนทาน
 
ข้อมูลเฉพาะ
 
ขนาด : 41x63x12 (ซม.)
 
น้ำหนัก : 50 กิโลกรัม
 
สี : -
 
ข้อมูลเฉพาะข้อมูลจำเพาะ(ดาวน์โหลด) : (ดาวน์โหลด)
 
คำแนะนำ : • สัดส่วนการผสมคอนกรีตอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมของงานทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ คำแนะนำของวิศวกรโยธา • เมื่อคอนกรีตเริ่มแข็งตัวแล้ว ควรบ่มคอนกรีตด้วยน้ำอย่างน้อย 7 วัน โดยใช้น้ำฉีด หรือกระสอบเปียกคลุม เพื่อให้คอนกรีตสามารถพัฒนากำลังอัดได้ตามต้องการ
 
มาตราฐานคุณภาพ : ปูนช้าง :มาตรฐานปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 มอก. 15-2532