ตะขอ แขวน รางน้ำ สังกะสี 6 นิ้ว
12.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ใช้สำหรับแขวนรางน้ำสังกะสีขนาด 6 นิ้ว