ถังเก็บน้ำลายกล้วยไม้ สีแซนด์สโตน CF 1000 S
8,900.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ถังเก็บน้ำพลาสติกวัสดุ Polymer Elixir ทรงกระบอก

เพิ่มลวดลายนูนลายดอกกล้วยไม้ ทั่วทั้งใบ

บรรจุน้ำดื่มได้ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

ข้อมูลเพิ่มเติม

- ถังเก็บน้ำบนดิน Cotto ให้บรรจุน้ำธรรมดา อุณหภูมิไม่เกิน 45°C ถ้าต้องการบรรจุ นอกเหนือจากนี้ ควรสอบถามที่ Cotto Bathroom service บริษัทสยามซานิทารีแวร์อินดัสทรี จำกัด

- จุดติดตั้งต้องอยู่ในระยะอันตรายจากแหล่งความร้อน สารเคมี และการกระแทกต่างๆ

- ควรทำความสะอาดถังหรือระบายตะกอนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

- ควรปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับการติดตั้งถังเก็บน้ำบนดินอย่างเคร่งครัด

ข้อควรระวัง

- ต้องศึกษา และปฏิบัติตามคู่มือการติดตั้ง การใช้งานอย่างเคร่งครัดมิฉะนั้นบริษัทฯสามารถปฎิเสธความรับผิดชอบกรณีเกิดความเสียหาย

- ห้ามดัดแปลง ซ่อมแซมใดๆเว้นแต่การกระทำโดยบริษัทฯหรือได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ

- กรณีมีน้ำในถังห้ามเอียงหรือตะแคงถัง

- ห้ามปีนป่าย ยืนบนถังหรือลงไปในถังเนื่องจากอาจเกิดอันตรายได้

- ระมัดระวังอย่าให้เกิดการกระแทก เพราะอาจทำให้ถังชำรุดเสียหายได้

- ถังนี้ไม่ใช่ถังชนิดทนแรงดันบริษัทฯไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากแรงดันไมว่าทางตรงหรือทางอ้อม

*สินค้าบางประเภทอาจไม่มีบริการจัดส่งนอกเขตจังหวัดสุพรรณบุรีและราคาค่าจัดส่งนอกเขตจังหวัดสุพรรณบุรีอาจมีราคาตามค่าขนส่งของบริการขนส่งเอกชน

*กรุณาสอบถามค่าขนส่งผ่านทางเบอร์โทร 087-1895252 หรือไลน์id 035511358 ก่อนทำการชำระเงินเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้า ขอบคุณที่ใช้บริการค่ะ