COTTO FT 12x12 คอร์เดียล-ไอวอรี่ PM
155.00 บาท
175.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

กระเบื้องสำหรับปูพื้น

COTTO

ขนาด 12x12

ลายคอร์เดียล-ไอวอรี่ PM

*สินค้าบางประเภทอาจไม่มีบริการจัดส่งนอกเขตจังหวัดสุพรรณบุรีและราคาค่าจัดส่งนอกเขตจังหวัดสุพรรณบุรีอาจมีราคาตามค่าขนส่งของบริการขนส่งเอกชน

*กรุณาสอบถามค่าขนส่งผ่านทางเบอร์โทร 087-1895252 หรือไลน์id 035511358 ก่อนทำการชำระเงินเพื่อความสะดวกในการติดต่อและเพื่อผลประโยชน์ของลูกค้า ขอบคุณที่ใช้บริการค่ะ