สก๊อตซ์ไบรต์ ฝอยแสตนเลส
0.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

-ฝอยสเตนเลส 100% เส้นใยละเอียด

-ขัดสะอาด ไม่บาดมือ

-ใช้ขจัดคราบอาหาร คราบไหม้ ไขมันบนภาชนะโลหะทุกชนิด เช่น หม้อ กระทะ หัวเตา กาต้มน้ำ และเครื่องใช้อื่นๆ