หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง 9913V 3M
0.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

เป็นอุปกรณ์ปกป้องระบบหายใจประเภทกรองอากาศ ชนิดไม่ต้องบำรุงรักษา ใช้สำหรับสวมใส่กับใบหน้าครอบคลุมจมูกและปาก เพือกำจัดอนุภาคขนาดเล็กซึงปนเปื.อนอยู่ในอากาศ ได้แก่ ฝุ่น ละออง และไอระเหยจากสารตัวทำละลายอินทรีย์ เช่น นํ.ามัน ควันจากท่อไอเสียเป็นต้น ไม่ให้ผ่านเข้าสู่ระบบหายใจ นําหนักเบา ใช้งานสะดวก บำรุงรักษาง่าย