เชลแลคเกล็ดขาว มหาชัย
0.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

- เป็นเชลแลคขาว 100% ใช้ผสมและทา งานไม้ งานเฟอร์นิเจอร์ให้ขึ้นเงาทุกชนิด

- ใช้เคลือบเงา โชว์ลายไม้ เพื่อให้สีสันใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุด

- ป้องกันน้ำยางในเนื้อไม้ซึมออกมา และปกป้องแมลงเข้าไปทำลายและกัดกินเนื้อไม้ในอนาคต จึงช่วยเพิ่มอายุการใช้งานให้ยาวนาน

- แชลแช็คขาวเป็นสารเคลือบผิว ป้องกันการดูดสีของเนื้อไม้ เมื่อใช้แชลแล็คขาวทารองพื้นก่อนที่จะทาหรือพ่นเคมีภัณฑ์ชนิดอื่นๆทับหน้าต่อไป