NIPPON สีทาฝ้า ไฮบริดโกลด์ A 8000 18 ลิตร (ควันบุหรี่)
0.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

- สีมีคุณภาพสูง
- ผ่านกระบวนการผลิตตามหลักวิทยาศาสตร์
- ทาง่าย เนื้อเรียบ
- มีความคงทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศ
- อายุการใช้งานยาวนานหลายปี