คอนกรีตผสมเสร็จ หรือคอนกรีตสำเร็จรูป คือ วัสดุผสมของปูนซีเมนต์ น้ำ ทราย  หิน และน้ำยาผสมคอนกรีต ผสมให้เข้ากันดีในเครื่องผสมของโรงงาน แล้วเทลงในรถโม่ปูนซึ่งจะคงสภาพเหลวอยู่ (คอนกรีตผสมแบบเปียก) ณ ช่วงเวลาหนึ่งพอที่จะนำไปเทลงในแบบหล่อที่มีรูปร่างตามที่ต้องการได้ สำหรับคอนกรีตผสมแบบแห้งนั้น คือ คอนกรีตที่ทำการผสมในรถผสม ณ สถานที่เท จากนั้นจะแปรสภาพเป็นของแข็งมีความสามารถรับน้ำหนักได้มากขึ้น ตามอายุของคอนกรีตที่เพิ่มขึ้น

ประเภทคอนกรีตผสมเสร็จตามการใช้งาน 

  คอนกรีตผสมเสร็จที่ดีควรมีการคัดเลือกวัตถุดิบ (ที่มีคุณภาพ มีสัดส่วนผสมเหมาะสม และมีความสม่ำเสมอ) มีการควบคุมการทำคอนกรีต (การชั่งตวงส่วนผสม การผสม การลำเลียง การเท การแต่งผิว การบ่ม) มีคุณสมบัติเป็นที่น่าพอใจทั้งในสภาพคอนกรีตเหลวและคอนกรีตที่แข็งตัวแล้ว (ความสามารถเทได้ ความสม่ำเสมอ กำลังอัด ความต้านทานการซึมผ่านของน้ำ ความทนทาน ปริมาตรคงที่ มีน้ำหนักตามที่กำหนด) รวมถึงมีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ ซึ่งคอนกรีตผสมเสร็จที่ผสมสำเร็จรูปมาส่งหน้างานพร้อมใช้งานนี้มีให้เลือกหลากหลาย ทั้งแบบที่ใช้งานทั่วไป แบบที่ทนทานสำหรับการใช้งานหนักๆ และแบบพิเศษสำหรับใช้งานเฉพาะทาง หากแบ่งประเภทคอนกรีตตามการใช้งานเพื่อให้ง่ายต่อการเลือกใช้จะสามารถแบ่งได้ดังนี้
 
       คอนกรีตมาตรฐาน คือ คอนกรีตปกติที่ใช้กันทั่วไป ถูกออกแบบให้มีกำลังอัดตั้งแต่ 180-400 กก./ตร.ซม. ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว คอนกรีตประเภทนี้เหมาะสำหรับงานในโครงสร้างทั่วไป เช่น เสา คาน ฐานราก พื้น เป็นต้น

 

 

ภาพ: คอนกรีตมาตรฐาน กับงานพื้นหล่อในที่

       คอนกรีตกันซึม เป็นคอนกรีตที่มีคุณสมบัติพิเศษคือ มีความทึบน้ำ น้ำจึงซึมผ่านได้ยากหรืออัตราการไหลผ่านของน้ำเป็นไปได้ช้า ซึ่งเหมาะสำหรับงานก่อสร้างที่ต้องการคุณสมบัติด้านการกันซึม จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโครงสร้างคอนกรีตที่มีวัตถุประสงค์เพื่อกักเก็บน้ำ หรือจำเป็นต้องสัมผัสน้ำหรือความชื้นโดยตรง เช่น สระว่ายน้ำ ถังเก็บน้ำ พื้นห้องน้ำ รวมทั้งโครงสร้างที่ต้องสัมผัสน้ำใต้ดิน เช่น ถังเก็บน้ำ พื้นดาดฟ้า พื้นระเบียง ห้องใต้ดิน เป็นต้น

 

 

ภาพ: คอนกรีตกันซึม กับคานคอดิน

 

ภาพ: คอนกรีตกันซึม กับ งานถังเก็บน้ำคอนกรีต

       คอนกรีตไหลลื่นเทง่ายซุปเปอร์พลัส คอนกรีตที่ถูกออกแบบมาให้มีความไหลลื่นสูง สามารถไหลเข้าแบบได้ง่ายขึ้น จึงเทคอนกรีตได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น งานเสร็จเร็วขึ้น (สามารถลดจำนวนคนงานได้) สำหรับช่างที่รู้สึกว่าคอนกรีตมาตรฐานนั้นมีความหนืดและเทยาก สามารถเลือกใช้คอนกรีตประเภทนี้ที่มีราคาใกล้เคียงกัน แต่มีความเหลวกว่า เทง่าย ไม่มีความจำเป็นต้องเติมน้ำระหว่างเทคอนกรีตที่หน้างาน ช่วยลดโอกาสเกิดปัญหาการแตกร้าว เป็นฝุ่น เป็นโพรง กำลังอัดตก เนื่องจากการเติมน้ำ (ซึ่งไม่ควรกระทำ) นอกจากนี้ยังสามารถถอดแบบได้เร็วขึ้น และได้ผลงานที่สวยงามเรียบร้อย มีผิวที่เรียบเนียน เหมาะสำหรับทุกโครงสร้างของงานบ้านพักอาศัย เช่น ฐานราก เสา คาน พื้น

ภาพ: คอนกรีตไหลลื่นเทง่ายซุปเปอร์พลัส กับงานโครงสร้างของบ้านพักอาศัย

       คอนกรีตสี เป็นคอนกรีตที่ถูกออกแบบมาสำหรับงานตกแต่งเพื่อเพิ่มความสวยงาม โดยผสมสีลงไปในคอนกรีต เพื่อให้ได้เฉดสีตามที่ต้องการ นิยมใช้เป็นคอนกรีตเททับหน้า หรืองานตกแต่งอื่นๆ เช่น ทางเท้า ลานบริเวณหน้าศูนย์การค้า หรือ ทางเข้าสำนักงานและคอนโดมิเนียมต่างๆ ซึ่งมีกำลังอัดรูปทรงลูกลาศก์ให้เลือกใช้ตั้งแต่ 240-400 กก./ตร.ซม. และหลายเฉดสีให้เลือกใช้งาน

ภาพ: คอนกรีตสี บนพื้นทางเดิน

       คอนกรีตพรุน คอนกรีตที่ถูกออกแบบมาให้มีปริมาณช่องว่างในเนื้อคอนกรีตที่เหมาะสม สามารถระบายน้ำได้ดี มีช่องว่างภายในที่ต่อเนื่องขนาดตั้งแต่ 2-8 มม. ซึ่งขนาดช่องว่างเหล่านี้จะทำหน้าที่ให้น้ำไหลผ่านได้สะดวก (เนื่องจากไม่มีทรายอยู่ในส่วนผสม) เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องการการระบายน้ำได้ดี เช่น พื้นลานจอดรถ ลานบริเวณรอบที่พักอาศัย พื้นบริเวณรอบสระว่ายน้ำ ถนนในหมู่บ้าน และถนนภายในสนามกอล์ฟ เป็นต้น

 

 

ภาพ: คอนกรีตพรุน เหมาะสำหรับพื้นที่ที่ต้องการการระบายน้ำที่ดี

       คอนกรีตงานใต้น้ำ การเทคอนกรีตใต้น้ำเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งในวงการก่อสร้าง คอนกรีตประเภทนี้จึงถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติไหลเข้าแบบง่าย มีความไหลลื่นสูง สามารถเทคอนกรีตลงแบบที่อยู่ใต้น้ำได้โดยไม่ต้องสูบน้ำออก และไม่ต้องจี้เขย่า คอนกรีตประเภทนี้มีเนื้อคอนกรีตที่ยึดเกาะตัวกันสูงและมีค่าความหนืดสูง สามารถป้องกันการชะล้างจากน้ำและการแยกตัวของเนื้อคอนกรีตได้ มีกำลังอัดรูปทรงลูกบาศก์ให้เลือกใช้ตั้งแต่ 380-450 กก./ตร.ซม. เหมาะสำหรับงานโครงสร้างที่ตัวแบบอยู่ใต้น้ำ ไม่สามารถสูบน้ำออกจากแบบได้ รวมทั้งไม่สามารถจี้เขย่าได้ เช่น งานบ้านพักอาศัยที่ต้องปลูกในแหล่งน้ำ

ภาพ: คอนกรีตงานใต้น้ำจะเหมาะสำหรับงานโครงสร้างที่มีตัวแบบอยู่ในน้ำ

       คอนกรีตผิวเรียบ เป็นคอนกรีตที่ออกแบบมาให้เหมาะสำหรับงานคอนกรีตที่ต้องการผิวเรียบเนียน ผิวไม่เป็นช่องว่างหรือรูโพรง มีสีสม่ำเสมอ สามารถทนต่อสภาพอากาศ และไม่เกิดการแตกร้าว จึงเหมาะสำหรับงานคอนกรีตโชว์ผิวเปลือย เช่น เสาตอม่อสะพาน เสาหรือผนังหล่อในบ้านหรืออาคารที่ต้องการโชว์ผิวคอนกรีตเปลือย

ภาพ: สามารถเลือกใช้คอนกรีตผิวเรียบ กับงานอาคารคอนกรีตที่ต้องการโชว์ผิวเปลือยได้

       คอนกรีตทนดินเค็ม คอนกรีตที่ออกแบบมาให้มีคุณสมบัติต้านทานการซึมผ่านของคลอไรด์และซัลเฟตที่สะสมอยู่ในดินหรือบริเวณแหล่งน้ำใกล้เคียง (ทั้งคลอไรด์และซัลเฟตจะส่งผลร้ายต่อโครงสร้างคอนกรีต คลอไรด์จะเร่งปฏิกิริยาการเกิดสนิมของเหล็กเสริม ส่วนซัลเฟตจะทำปฏิกิริยากับคอนกรีต ทำให้คอนกรีตเสื่อมสภาพเร็วขึ้น และมีความแข็งแรงลดลง) เหมาะกับโครงสร้างที่สัมผัสกับคลอไรด์และซัลเฟต โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยซึ่งเป็นพื้นที่ดินเค็ม
 
 
       คอนกรีตชายฝั่งทะเล ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติต้านทานการซึมผ่านของคลอไรด์และซัลเฟตซึ่งมีอยู่ในน้ำทะเล ไอทะเล น้ำกร่อย น้ำใต้ดิน และดินเค็ม ซึ่งทั้งคลอไรด์และซัลเฟตจะส่งผลร้ายต่อโครงสร้าง รวมถึงต้านทานต่อแรงกระแทกของคลื่นและการขัดสีของกรวดทราย จึงเหมาะสำหรับโครงสร้างที่อยู่ในระยะห่างจากชายฝั่งทะเล 0-15 กิโลเมตร หรือโครงสร้างที่ต้องสัมผัสกับน้ำเค็ม น้ำกร่อย 

ภาพ: คอนกรีตชายฝั่งทะเลกับงานโครงสร้างที่อยู่ในระยะห่างจากชายฝั่งทะเล 0-15 กิโลเมตร

       คอนกรีตสำหรับงานเข็มเจาะเล็ก ออกแบบมาเพื่อใช้ในการเทโครงสร้างเสาเข็มเจาะเล็ก หรือเข็มเจาะระบบแห้ง (Dry Processซึ่งเป็นเสาเข็มที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 35-60 ซม. โดยทั่วไปจะใช้อุปกรณ์ในการเจาะดินที่เรียกว่า สามขา (Tripod) ซึ่งจะเจาะลงไปในดินที่ความลึกประมาณ 21 เมตร มีคุณสมบัติที่เทได้ง่ายและไม่แยกตัว สามารถลดปัญหาเสาเข็มไม่สมบูรณ์หรือเป็นรูโพรง เหมาะสำหรับงานเข็มเจาะบ้านพักอาศัยและอาคารพาณิชย์ และโครงสร้างขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง

ภาพ: คอนกรีตสำหรับงานเข็มเจาะเล็ก กับงานเสาเข็มของบ้านพักอาศัย หรืออาคารขนาดไม่ใหญ่มาก

       สิ่งสำคัญของการสั่งหรือเลือกใช้คอนกรีตคือ ควรสั่งปริมาณคอนกรีตให้พอดีกับที่จะใช้งาน สั่งประเภทคอนกรีตตามการใช้งาน รวมถึงระบุค่ากำลังอัดและค่าการยุบตัวตามที่วิศวกรกำหนด พร้อมทั้งศึกษาวิธีการใช้งานและข้อควรระวังต่างๆ เบื้องต้นก่อน เมื่อถึงหน้างานจะได้ใช้งานได้อย่างถูกวิธี ใช้งานได้ทันอายุของคอนกรีต เพื่อให้งานที่ได้มีคุณภาพ มีคุณสมบัติต่างๆ ตรงตามที่เราต้องการ

ภาพ: ตารางลักษณะโครงการ,ประเภทงาน และกำลังอัดของคอนกรีต

 

ข้อแตกต่างระหว่างคอนกรีตผสมเสร็จกับคอนกรีตผสมมือ

คอนกรีต ถือเป็น วัสดุสำคัญในการสร้างบ้าน ท่านเจ้าของบ้านอาจกำลังเลือกอยู่ว่าจะใช้คอนกรีตผสมมือ หรือคอนกรีตผสมเสร็จในการสร้างหรือซ่อมแซมบ้าน ซึ่งคอนกรีตทั้งสองประเภทถึงแม้จะทำมาจากปูนซีเมนต์ หิน ทราย น้ำและสารผสมเพิ่มเหมือนกันแต่คุณสมบัติ คุณภาพและการใช้งานมีความแตกต่างกันอยู่ จึงขอสรุปข้อความแตกต่างของคอนกรีตทั้งสองประเภทเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ

เราลองมาเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างคอนกรีตผสมเสร็จกับคอนกรีตผสมมือกัน