ระบบบ้านหายใจได้ Active AIRflow System ระบบบ้านเย็นสบายถ่ายเทอากาศและความชื้น

ระบบ Active AIRflow System เป็นระบบบ้านแบบถ่ายเทอากาศช่วยให้บ้านเย็นสบายมีอากาศไหลผ่านอยู่เสมอ เพราะปัญหาบ้านร้อน อากาศไม่ถ่ายเท เป็นปัญหาที่พบเจอได้เกือบทุกบ้านในประเทศที่มีอากาศร้อนชื้นและแสงแดดจัดตลอดทั้งปี โดยส่วนของบ้านที่กักเก็บความร้อนไว้มากที่สุดคือ โถงหลังคาบ้าน หากเราสามารถระบายความร้อนออกจากโถงหลังคาบ้าน ก็จะช่วยลดความร้อนออกจากตัวบ้านได้ และจะดียิ่งขึ้น หากเราสามารถเติมอากาศใหม่ให้กับบ้านได้ โดยไม่จำเป็นต้องเปิดประตู หน้าต่าง ในภาวะที่มีทั้งฝุ่นพิษและเชื้อโรคต่างๆ ปัจจุบันมีนวัตกรรม ที่สามารถทำหน้าที่ทั้งถ่ายเทอากาศและเติมอากาศใหม่ให้กับบ้านได้แล้ว นั่นก็คือ ระบบ Active AIRflow™ System เป็นนวัตกรรมการถ่ายเทอากาศและระบายความร้อนออกจากตัวบ้าน ซึ่งเป็นระบบที่ออกแบบคำนวณจุดติดตั้งให้สัมพันธ์กับขนาดพื้นที่ของบ้าน เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยสามารถอยู่ในบ้านได้อย่างสบายมากขึ้นค่ะ

โดยข้อแตกต่างของบ้านที่ติดตั้งระบบ Active AIRflow System และไม่ได้ติดตั้งมีความแตกต่างกันดังนี้ค่ะ

1.บ้านที่ไม่ได้ติดตั้งระบบ Active AIRflow System

บ้านที่ไม่ได้ติดตั้งระบบนี้นะเหมือนกับบ้านที่ถูกปิดกั้นอากาศเอาไว้โดยความร้อนและความชื้นจะผ่านเข้ามาทางหลังคาและผนังแล้วสะสมอยู่ภายในบ้านไม่ถูกถ่ายเทออกแม้เปิดเครื่องปรับอากาศไว้ก็ทำให้เย็นช้าและให้ความเย็นได้น้อยกว่าบ้านที่ติดตั้งระบบ Active AIRflow System

2.บ้านที่ติดตั้ง Active AIRflow System

บ้านจะได้รับการถ่ายเทอากาศอย่างเป็นระบบ โดยอากาศที่ผ่านเข้ามาทางผนังจะไหลเวียนผ่านตัวบ้านโดยอากาศร้านและความชื้นจะไหลเวียนขึ้นสู่ที่สูงแล้วดู่ส่งขึ้นไปทางท่อระบายบนเพดาน และออกสู่ภายนอกบ้านผ่านเครื่องระบายอากาศบนหลังคานั้นเองค่ะ ดังนั้นอากาศจะถูกไหลเวียนเข้าและออกจากตัวบ้านอยู่เสมอทำให้บ้านมีอากาศถ่ายเทหายใจได้สะดวกและช่วยให้เครื่องปรับอากาศทำงานเบาลงเพิ่มความให้บ้านเย็นมากยิ่งขึ้นนั้นเองค่ะ

นอกจากนี้วัสดุในการสร้างบ้านก็มีส่วนช่วยให้บ้านเย็ยสบายได้มากขึ้นเช่นกัน เช่น การใช้อิฐมวลเบา หรือการติดตั้งฉนวนป้องกันความร้อนบริเวณใต้หละงคานั้นเองค่ะ

โดยแบบบ้านที่เหมาะแก่การติดตั้งระบบ Active AIRflow System คือ บ้านเดี่ยว และบ้านแฝดที่ผนังไม่ติดกัน สามารถติดตั้งได้ทั้งบ้านเก่าและบ้านใหม่ ในเรื่องของหลังคาควรเป็นหลังคาแบบทรงจั่วหรือทรงปั้นหยาที่มีพื้นที่บริเวณใต้หลังคาไว้ระบบายอากาศและนอกจากนี้ยังควรปลูกต้นไม้ไว้เป็นร่มบริเวณที่มีแดดส่องเพื่อช่วยให้ระบบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั้นเองค่ะ

ข้อดีของระบบ Active AIRflow System

1. ช่วยลดอุณหภูมิ เนื่องจากอุณหภูมิในตัวบ้านและโถงหลังคาจะแตกต่างกัน โถงหลังคาจะอุณหภูมิสูงมากจากการรับแสงแดดโดยตรงและกักเก็บความร้อนไว้ และส่งต่อมายังตัวบ้าน ระบบ Active AIRflow™ System จะมี Solar Roof Tile Ventilator (ชุดกระเบื้องระบายความร้อนในโถงหลังคา) ช่วยทำหน้าที่เร่งการระบายอากาศร้อนที่สะสมอยู่ภายใน ปล่อยอากาศร้อนออกสู่ภายนอกผ่านทางหลังคา โดยจะติดตั้งให้อยู่ในส่วนที่ใกล้สันหลังคา ช่วยให้ลดอุณหภูมิในโถงหลังคาได้ประมาณ 10 องศา ซึ่งจะส่งผลต่อการลดอุณหภูมิภายในบ้านประมาณ 2-5 องศา เลยทีเดียวค่ะ

2. ช่วยถ่ายเทอากาศภายในบ้าน ทำให้บ้านไม่ร้อนอบอ้าว โดยชุดระบายอากาศฝ้าเพดานหรือ Ceiling Ventilator (CV) มีลักษณะเป็นช่อง ๆ ภายในติดใบพัดคล้ายพัดลมดูดอากาศ อุปกรณ์นี้จะช่วยระบายอากาศภายในบ้านและเติมอากาศที่เย็นกว่าเข้าสู่บ้าน ด้วยการใช้แรงพัดลมดูดอากาศจากด้านล่างขึ้นสู่โถงใต้หลังคาแล้วระบายออกนอกบ้าน

3. เติมอากาศใหม่ เข้าสู่ตัวบ้านสม่ำเสมอ ด้วย Intake Air Grille (ช่องเติมอากาศติดผนัง) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยเติมอากาศใหม่จากภายนอกให้เข้ามาหมุนเวียนภายในบ้านตลอดเวลา จึงช่วยลดความอับชื้นและความร้อนที่สะสมภายใน โดยอากาศที่เข้ามาผ่านระบบการกรองอากาศแล้ว จึงหมดห่วงเรื่องฝุ่น PM 2.5 ได้

4. ช่วยประหยัดพลังงาน จากการเปิดเครื่องปรับอากาศกว่า 16-20% เนื่องจากอุณหภูมิในบ้านลดลง 2-5 องศา เมื่อเปิดแอร์จึงเย็นไวกว่าเดิม เครื่องปรับอากาศไม่ต้องทำงานหนัก อีกทั้งไม่ต้องเปิดตลอดเวลา เพราะอากาศมีการหมุนเวียน บ้านจึงไม่ร้อนอบอ้าว

โดยระบบนี้มีหลักการทำงานดังนี้ค่ะ

นอกจากข้อดีจากคุณสมบัติของอุปกรณ์แล้ว อีกข้อที่สำคัญคือ ระบบ Active AIRflow™ System สามารถติดตั้งเสร็จได้ภายใน 1 วัน (การคำนวณจากการติดตั้งของ SCG)

สนใจระบบ Active AIRflow System สามารถสอบถามได้ที่ร้านต.แสงอุปกรณ์โฮมมาร์ท หรือติดตั้งทางออนไลน์ที่ไลน์ไอดี @tskhomemart ฝ่ายรูฟฟิ่งเซนเตอร์ยินดีให้บริการค่ะ