ปลั๊กไฟมี 3 ขาแต่เต้ารับที่บ้านมี 2 รูต้องทำอย่างไร?

ปลั๊กไฟมี 3 ขาแต่เต้ารับที่บ้านมี 2 รูต้องทำอย่างไร?

ก่อนอื่นต้องอธิบายก่อนว่าเครื่องไช้ไฟฟ้านั้นมี 2 ประเภทคือประเภทที่เราต้องสัมผัสกับตัวที่เป็นตัวนำไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่น คอมพิวเตอร์ เตารีด เครื่องซักผ้า เป็นต้น ซึ่งตัวปลั๊กไฟจะมี 3 ขาและอีกประเภทคือที่ไม่มีส่วนให้สัมผัสโดนตัวนำไฟฟ้า เช่น พัดลม โทรทัศน์ และจะมีปลั๊กไฟแค่ 2 ขา

ซึ่งหากเต้ารับที่บ้านมีรูเพียง 2 รูเราอาจใช้เป็นปลั๊ก 3 ตาต่อพ่วงเพิ่มขึ้นมาหรือจำเป็นต้องเปลี่ยนเต้ารับให้สามารถใช้งานปลั๊ก 3 ขาได้ ซึ่งมีบางบ้านอาจใช้วิธีแก้โดยการหักขาที่ 3 ของปลั๊กออกซึ่งก็สามารถทำได้แต่ตัวขาที่สามที่หักออกนั้นเป็นขาสายดินที่ช่วยป้องกันไฟฟ้าดูดได้หากเราสัมผัสโดนส่วนที่เป็นตัวนำไฟฟ้าซึ่งเมื่อหักแล้วมันก็จะไม่มีตัวป้องกันไฟฟ้าดูดการใช้งานก็ต้องใช้งานอย่างระมัดระวังมากขึ้นแต่ขอแนะนำว่ามีไว้ดีกว่าเพราะถึงระมัดระวังแค่ไหนก็อาจพลาดพลั้งได้ เสียเงินเปลี่ยนปลั๊กใหม่หรือซื้อปลั๊กมาเพิ่มเพียงเล็กน้อยแลกกับความปลอดภัยยังไงก็คุ้มค่ะ

แต่อย่างไรก็แล้วแต่ถึงจะสามารถใช้งานปลั๊ก 3 ขาที่มีขาสายดินหรือที่บ้านมีการต่อพวงสายดิน ผู้ใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆก็ควรใช้งานอย่างระมัดระวังเพราะอุบัติเหตุสามารถเกิดขึ้นได้กับระบบไฟฟ้าเช่น หากสายไฟชำรุดหรือมีกระแสไฟฟ้ารั่วแล้วเราเพลอไปสัมผัสโดนหรือมีตัวนำไฟฟ้าอย่างน้ำสัมผัสมาโดนเราก็อาจเกิดไฟฟ้าช๊อตได้ยังไงก็ควรใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างระมัดระวังด้วยนะคะ