ผนังที่บ้านเกิดรอยแตกลายงา แก้ไขอย่างไร?

ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์บ้านและสวน https://www.baanlaesuan.com/160608/maintenance/solution_crack