5 ต้นเหตุหลังคารั่ว ที่คนสร้างบ้านใหม่อาจละเลย

5 จุดเสี่ยงจากการติดตั้งหลังคาที่ไม่ได้มาตรฐาน

หลังคารั่วซึม

หลังคามีรอยแตกร้าว รั่วซึมบริเวณ สันหลังคา  และตามจุดรอยต่อ

1. ติดตั้งสันหลังคา ตะเข้สัน ไม่ได้มาตรฐาน

ส่วนของหลังคาที่พบว่าเกิดการรั่วซึมบ่อยๆ คือ บริเวณรอยต่อระหว่างผืนหลังคาแต่ละด้าน โดยเฉพาะบริเวณสันหลังคาหรือตะเข้สัน ที่เกิดจากระนาบหลังคาชนกันเป็นสันขึ้นมา ทำให้ต้องมีวัสดุครอบเป็นตัวปิดรอยต่อเอาไว้ ซึ่งช่างส่วนใหญ่จะใช้วิธี “ครอบสันหลังคาแบบเปียก” โดยใช้ปูนซีเมนต์ผสมทรายและน้ำ แล้วโปะลงบนสันหลังคาเป็นสองแถว แล้วนำครอบสันหลังคามาวางกดลงไปบนก้อนปูนที่โปะไว้

ด้วยคุณสมบัติของปูนซีเมนต์ จะช่วยจะยึดติดกับผิวแผ่นหลังคาและครอบติดกันได้ดีในระดับหนึ่ง หากช่างดีฝีมือดีครอบสันหลังคาแบบนี้ก็จะคงทนพอสมควร แต่ถ้าการติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐาน เช่น ช่างที่มุงหลังคาระหว่างสร้างบ้านใหม่โบกปูนล้นเข้าไปในตะเข้สัน บางหลังติดตั้งปูนใต้ครอบบางเกินไปและล้นหัวกระเบื้อง การติดตั้งครอบหลังคาที่ไม่แน่นหนายึดครอบไม่สนิท ติดตั้งครอบสันหลังคาไม่ได้ระดับ หรือตัดกระเบื้องร่องรางและตะเข้สันไม่ได้แนวตรง จะทำให้เกิดช่องว่างเป็นช่องทางให้น้ำซึมและรั่วเข้าไปในบ้านได้

ติดตั้งปูนใต้ครอบบางเกินไปและล้นหัวกระเบื้อง

ติดตั้งปูนใต้ครอบบางเกินไปและล้นหัวกระเบื้อง

ตัดกระเบื้องร่องราง และตะเข้สันไม่ได้แนวตรง

ตัดกระเบื้องร่องราง และตะเข้สันไม่ได้แนวตรง

อีกกรณีที่พบได้บ่อยคือ ปูนเกิดการเสื่อมสภาพจากการยืดหดตัวของวัสดุ ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ จึงเกิดรอยแตกร้าวเมื่อมีฝนตกลมกระโชกแรง จะพัดน้ำฝนย้อนขึ้นมาได้ ส่งผลให้น้ำซึมเข้าตามรอยแตกของปูนที่อุดครอบสันหลังคา

Tips : ปัจจุบันเจ้าของบ้านจำนวนไม่น้อย ลดปัญหาที่เกิดจากระบบครอบแบบเปียก มาเป็นระบบครอบแบบแห้ง (Drytech System) ที่จะมีแผ่นแถบยางรองติดแนบลงไปกับสันหลังคาและติดตั้งครอบทับได้เนียนกว่าสะดวกกว่า และช่วยลดความเสี่ยงเรื่องการรั่วซึมได้มากกว่า ส่วนนี้เจ้าของบ้านจึงต้องคุยกับช่างตั้งแต่ก่อนสร้างว่า ช่างจะใช้วิธีติดตั้งแบบใด วัสดุที่ใช้คืออะไร และสังเกตระหว่างที่ช่างติดตั้งตลอดกระบวนการด้วย 

2. ระยะแปห่างเกินไป หลังคาแอ่นตัว

หลายคนอาจสงสัยว่าการติดตั้งโครงหลังคาที่วางระยะห่างเกินไปหรือมุงกระเบื้องไม่ได้แนวตรง จะทำให้เกิดหลังคารั่วซึมได้อย่างไร อันดับแรกต้องทำความเข้าใจก่อนว่า “แป” เป็นชิ้นส่วนสำคัญของโครงสร้างหลังคา ที่ทำหน้าที่รับน้ำหนักและยึดเกาะกระเบื้องหลังคา หากติดตั้งจันทันที่มีระยะห่างมากเกินไป โครงหลังคาไม่ได้ระดับจากการจัดระยะแปไม่เท่ากัน ทำให้แปต้องแบกรับน้ำหนักมากขึ้นไปด้วย หรือแปเกิดการผุกร่อนจากความชื้นนาน ๆ ทำให้แปแอ่นตัวหรือเกิดการยุบตัวลงของหลังคา ซึ่งจะไปดันกระเบื้องที่เคยเรียงตัวกันสนิทสูงโก่งขึ้นมาจนเกิดช่องว่าง ส่งผลให้เมื่อมีฝนตกลมแรงน้ำฝนไหลย้อนเข้ามาที่ส่วนใต้หลังคา ช่องรั่วแบบนี้สามารถสังเกตตรวจสอบได้โดยการเปิดฝ้าเพดานตรงบริเวณที่มีน้ำรั่วซึมลงมาในเวลากลางวัน เพื่อมองหาช่องว่างที่แสงสามารถผ่านเข้ามายังใต้หลังคา

หลังคาแอ่น

หลังคาแอ่นตัวหรือหลังคาเบี้ยวจากระยะแปที่ห่างเกินไป

การวางแนวกระเบื้อง ต้องเป็นแนวตรงให้ดูสวยงาม ไม่คด ไม่เบี้ยว ซึ่งอาจเป็นสาเหตุทำให้กระเบื้องแตกชำรุดได้ง่าย เจ้าของบ้านควรเช็คลักษณะการวางซ้อนกันของกระเบื้องแต่ละแผ่นว่าแนบไม่สนิทหรือไม่ เพราะถ้าวางไม่สนิทจะทำให้กระเบื้องแต่ละแผ่นขาดความสมดุลในการกระจายน้ำหนัก และเกิดช่องโหว่ระหว่างแผ่นเป็นจุดที่น้ำจะซึมเข้าได้ ซึ่งส่วนนี้สามารถสังเกตเห็นด้วยตาเปล่าได้ง่าย

หลังคาเบี้ยว

มุงกระเบื้องไม่ได้แนวตรงทำให้หลังคาเบี้ย

การป้องกันปัญหาตั้งแต่เริ่มแรก คือ ต้องให้วิศวกรคำนวณน้ำหนักของหลังคา ความยาวของวัสดุมุง ให้สัมพันธ์กับขนาดของแปอย่างเหมาะสม ไม่ให้แปต้องรับน้ำหนักมากเกินไป ซึ่งต้องเป็นไปตามคำแนะนำในการใช้งานของวัสดุมุงหลังคาแต่ละรุ่น เช่น กระเบื้องคอนกรีต จะกำหนดให้ระยะแปตัวสุดท้ายล่างสุดห่างจากไม้เชิงชายประมาณ 34 – 34.5 ซม.ระยะช่วงแปที่เหลือต้องเฉลี่ยให้เท่า ๆ กันประมาณ 31-33 ซม. หรือวัสดุเมทัลชีท แผ่นหนา 0.33-0.35 ถ้าวางแปห่าง 1.50 เมตร จะกว้างไป ควรจะวางในระยะ 1.00-1.20 เมตร เป็นต้น

องศาความลาดชันหลังคาน้อย

หลังคาที่มีความลาดชันน้อยเกินไป

3. องศาของหลังคา

เมืองไทยอยู่ในเขตร้อนชื้น ไม่ว่าภาคไหนก็จะต้องเจอกับฝน ดังนั้นการติดตั้งหลังคาจึงต้องคำนึงถึงองศาความลาดเอียงที่พอเหมาะ เพื่อให้น้ำฝนไหลระบายลงมาได้ง่าย ไม่ติดค้างอยู่บนลอนหลังคา ซึ่งองศาหลังคาที่น้อยเกินไป นอกจากจะทำให้ความชื้นคงอยู่บนหลังคานานขึ้นทำให้เกิดเชื้อราได้ง่ายแล้ว ยังทำให้น้ำฝนไหลย้อนกลับเข้าไปใต้ชายคา หลักการออกแบบหลังคาที่ป้องกันการรั่วซึมได้ดี จะใช้หลังคาทรงสูงมีความชันตั้งแต่ 30 องศา ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับประเภทวัสดุที่ใช้มุงหลังคาและข้อกำหนดของหลังคาแต่ละชนิดด้วย

ทั้งนี้ การกำหนดองศาความชันของหลังคาจะไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัวว่าต้อง 30 องศาขึ้นไป ในมุมของงานดีไซน์ บ่อยครั้งที่เจ้าของบ้านต้องการบ้านหลังคาต่ำ เพื่อให้รูปทรงหน้าตาดูโมเดิร์นทันสมัย การปรับขนาดองศาที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่วัสดุหลังคาจะรองรับได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรึกษาสถาปนิก วิศวกร เพื่อคำนวณระยะซ้อนของแผ่นหลังคา เพื่อป้องกันน้ำฝนไหลย้อนกลับ ซึ่งมักเป็นปัญหารั่วซึมช่วงฝนตกหนักได้

4. น้ำรั่วบริเวณอุปกรณ์ยึด

ช่องโหว่ที่เกิดการการเจาะยึดหลังคาเป็นสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะในชนิดวัสดุมุงที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ยึดอย่าง สกรู ตะปูเกลียว ในแผ่นเมทัลชีทที่เกิดการสกรูเจาะผิดพลาดไม่ตรงแปแล้วไม่ได้อุดเก็บงานให้เรียบร้อย ช่างบางคนใช้วัสดุรองตะปูเกลียวยึดหลังคาแบบไม่คำนึงถึงผลเสียที่จะตามมา เช่น ใช้วัสดุรองตะปูเกลียวผิดประเภท ไม่ใส่ยางรองตัวยึดแผ่นเมทัลชีทกับแป ซึ่งทำให้การใช้งานไม่ทนทานเป็นหนึ่งสาเหตุของการรั่วซึม อย่างไรก็ตามวัสดุที่ใช้งานไปนาน ๆ ก็ย่อมการเสื่อมสภาพลง ตัววัสดุที่มีหน้าที่ป้องกันน้ำเข้าตามรอยยึดก็เช่นกัน อาจเป็นสนิม หลุด ก็ทำให้มีรูรั่วขึ้นได้เหมือนกัน

วิธีสังเกตก็ทำได้ง่าย ๆ หากสอดส่องดูแล้วมีแสงลอดลงมา ก็เท่ากับเป็นช่องทางน้ำได้นั่นเองครับ ขั้นตอนการตรวจเช็คนี้ควรทำตั้งแต่ยังไม่ติดตั้งฝ้าเพดาน มิเช่นนั้นจะตรวจสอบได้ยาก สำหรับวัสดุมุงหลังคาเมทัลชีทปัจจุบันหลายยี่ห้อมีรุ่นที่ใช้อุปกรณ์ยึดแบบคลิปล็อค ซึ่งมีลักษณะเหมือนตะขอเกี่ยว ไม่ใช้สกรู ไม่ต้องเจาะกระเบื้อง ติดตั้งได้รวดเร็ว ปลอดสนิม หลังคาไม่รั่ว และแข็งแรง

5. โครงหลังคาบ้านไม่ได้มาตรฐาน

โครงสร้างหลังคามีหน้าที่รับน้ำหนักแผ่นกระเบื้องหลังคาจำนวนมาก พร้อมกับทำหน้าที่ยึดติดแผ่นหลังคาร่วมกับตัวบ้าน เพื่อป้องกันไม่ให้แผ่นวัสดุหลังคาหลุดปลิวตามแรงลม สามารถปกป้องรองรับผืนหลังคาไม่ให้เกิดปัญหารั่วซึมได้ ปัจจุบันหลาย ๆ หันมาใช้วัสดุเหล็กกันมากขึ้น เพราะติดตั้งง่าย และทนทาน แข็งแรง ทั้งนี้การประกอบโครงหลังคาไม่ว่าจะเป็นวัสดุชนิดใดก็ต้องอาศัยประสบการณ์และความชำนาญของช่างในการวางระยะที่ทำงานควบคู่ไปกับการคำนวณทางวิศวกรรมอย่างรอบคอบ

จันทันไม่ได้ระดับ

การประกอบจันทันที่ไม่ได้ระดับทำให้กระเบื้องกระเดิด

ตัวอย่าง ปัญหาของการสร้างโครงหลังคาไม่ได้มาตรฐานที่มักพบได้บ่อย เช่น ประกอบจันทันไม่ได้ระดับ ส่งผลให้มุงกระเบื้องได้ระดับไม่เท่ากัน กระเบื้องจึงกระเดิดทำให้น้ำสามารถไหลซึมเข้ามาได้ หรือคุณภาพการเชื่อมเหล็กที่ไม่สนิท การทาสีกันสนิมให้ทั่วโครงเหล็กด้วยมือ ก็ทำให้เกิดสนิมและผูพังก่อนเวลา ข้อผิดพลาดที่เป็นจุดเล็ก ๆ ก็อาจเกิดเป็นปัญหาใหญ่ตามมาในภายหลังได้ เจ้าของบ้านจึงควรตรวจสอบว่าขนาดเหล็กที่ใช้ในแต่ละจุดตรงสเป็กหรือไม่ ความหนา ความบางเท่าไหร่ ต้องมีมาตรฐานรับรองเพื่อยืนยันคุณภาพที่เชื่อถือได้ และใส่ใจดูแลในทุกขั้นตอนSCG-Roof -Service

ทีมงานมืออาชีพในการติดตั้งหลังคาจาก เอสซีจี

การสร้างบ้านหนึ่งหลังมีรายละเอียดมากมายที่ต้องใส่ใจ หากต้องการบ้านที่ไม่มีปัญหา หลังคาสวยงามและใช้งานได้ยาวนาน นอกจากการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพ สวยงาม คงทนแล้ว สิ่งที่เจ้าของบ้านมือใหม่ไม่ควรมองข้ามคือ การควรเลือกบริการติดตั้งที่ได้มาตฐาน โดยทีมช่างมืออาชีพที่มีประสบการณ์สูง เพื่อลดปัญหาในการสร้างบ้าน ยืดอายุให้หลังคาสวยงามยาวนาน