คอนกรีตผสมเสร็จ ต.แสงพัฒนาคอนกรีต

                  คอนกรีตผสมเสร็จ    

                                                  คอนกรีตผสมเสร็จ 

คอนกรีตผสมเสร็จ คือ ส่วนผสมของปูนซีเมนต์ หิน ทราย น้ำ และน้ำยาผสมคอนกรีต ที่ผสมกันเบ็ดเสร็จจากโรงงาน ซึ่ง ตั้งอยู่นอกหรือในหน่วยงานก่อสร้าง รวมถึงบริการจัดส่งไป ณ. หน่วยงานก่อสร้างโดยรถผสมคอนกรีต ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จเป็นทั้งการขายผลิตภัณฑ์ และการขายบริการ จะพบว่า ผู้ควบคุมงานให้ความสนใจในคุณภาพ คอนกรีต เป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่ผู้รับเหมา ให้ความสนใจในเรื่องการบริการและราคาที่เหมาะสม

  

สถานีให้บริการ ในสุพรรณบุรี

 

                                -   บริษัท ต.แสงพัฒนาคอนกรีต จำกัด (สำนักงานใหญ่)

                                    ที่อยู่ 261 หมู่ 4 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72000

                                    โทร : 035-418118 , 035-418056

                                     มือถือ : 092-2749394

                                         fax  :  035-418333

     

                               

 


 

   

                                   -  บริษัท ต.แสงพัฒนาคอนกรีต จำกัด (สาขา 1)

                                   ที่อยู่ 175 หมู่ 4 ต.กระจัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี 72160

                                   โทร  : 035-505292 , 035-505535

                                   มือถือ : 092-2753343

                                      fax   :  035-505535                    

                               

 

 


 

                                    -  บริษัท ต.แสงพัฒนาคอนกรีต จำกัด (สาขา 2)

                                    ที่อยู่ 8/2 หมู่ 2 ต.ตะค่า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 72150

                                    โทร : 035-587000 , 035-446749

                                    มือถือ : 088-2771018

                                        fax  :  035-446749 

 

                               

 


 

 

                                     -  บริษัท ต.แสงพัฒนาคอนกรีต จำกัด (สาขา 3)

                                     ที่อยู่ 141 หมู่ 10 ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี 72180

                                     โทร : 035-418347-9

                                      มือถือ : 092-2759394

                                          fax : 035-418349